Samen bouwen

Projectontwikkelingsbedrijf Nieuw Binderen B.V. is eigenaar van het voormalige PNEM-terrein in de wijk Binderen. Nieuw Binderen B.V. wil op deze locatie circa 50 woningen realiseren. De wijze waarop de ontwikkeling tot stand komt is participatief. Dat betekent dat samen met de buurt een participatieproces wordt doorlopen om te bepalen hoe het voormalige PNEM-terrein er in de toekomst uit komt te zien.

Nabij het voormalige PNEM-terrein ligt het Adelaarplein. Hiervan is de gemeente Helmond eigenaar. De gemeente Helmond heeft het idee opgevat om als onderdeel van het participatieproces dat door Nieuw Binderen B.V. is opgezet te onderzoeken hoe de buurt tegen het ontwikkelen van het Adelaarplein met woningen aankijkt. Afhankelijk van de uitkomsten besluit de gemeente Helmond of zij deze locatie tot ontwikkeling brengt of niet.

Het voormalige PNEM-terrein en het Adelaarplein noemen we Nieuw Binderen, omdat we hier een nieuw stukje Binderen maken.
Participatieronde 1 t/m 4
In participatieronde 1 en 2 is geïnventariseerd wat de buurtbewoners verenigd in een belangengroep en Woonpartners (woningcorporatie) belangrijk vinden om in Nieuw Binderen te behouden en te ontwikkelen. Op basis hiervan heeft VFO Architects I Urban Design proefontwerpen gemaakt. De eerste proefontwerpen zijn in een bijeenkomst voor de kerst van 2021 voorgelegd aan de deelnemers van de belangenverenigingen en enkele buurtbewoners (ronde 3). De voor- en nadelen van de verschillende proefontwerpen zijn in het overleg benoemd en er is met de proefontwerpen in de hand teruggeblikt op de eerder samen geïnventariseerde uitgangspunten voor Nieuw Binderen. Met de opgehaalde input zijn nieuwe proefontwerpen gemaakt, welke in februari 2022 zijn voorgelegd aan de gehele buurt en overige geïnteresseerden (ronde 4).

Waar we nu staan: participatieronde 5
Op 23 mei jl. heeft de vijfde participatieronde plaatsgevonden in de vorm van een bijeenkomst in ROC Ter Aa. Klik hier voor het nieuwsbericht met de verslaglegging en de presentatie van deze bijeenkomst.

PROJECT
LOCATIE